Logo
ICOM ICOM ASP NIMOZ

DREWNO ZABYTKOWE: BADANIA I KONSERWACJA W XXI WIEKU

Szybka nawigacja:

Formularz rejestracji, Informacje o zakwaterowaniu, Kolacja pożegnalna, Program Konferencji, Wycieczka, Prezentacja Mikroskopu 3D HIROX

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z UDZIAŁEM TRZECH GRUP ICOM-CC:
WOOD, FURNITURE, & LACQUER
SCIENTIFIC RESEARCH
SCULPTURE, POLYCHROMY, & ARCHITECTURAL DECORATION
ORGANIZOWANA PRZY WSPÓŁPRACY MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE I AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
 
MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE
28 – 30 PAŹDZIERNIKA 2013

Międzynarodowa Konferencja zatytułowana Drewno Zabytkowe: Badania i Konserwacja w XXI wieku ma na celu poruszenie różnych zagadnień związanych z nowymi metodami badań i konserwacji zabytkowych drewnianych struktur architektonicznych, jak i zabytkowych mebli, rzeźb drewnianych polichromowanych, malarstwa na drewnie, drewna malowanego, pozłacanego, lakierowanego i innych zabytkowych obiektów drewnianych. Tematyka konferencji będzie miała na uwadze:

  • Nowości w badaniach naukowych odnośnie konserwacji i analizowania drewna zabytkowego.
  • Studiowanie mechanizmu destrukcji drewna spowodowanej specyficznymi właściwościami fizycznymi i zmianami środowiska naturalnego.
  • Zależności pomiędzy podłożem drewnianym i różnorodnymi warstwami dekoracji powierzchni.
  • Nowe metody stosowane w konserwacji drewnianych obiektów bez warstwy lakieru, jak i obiektów lakierowanych, polichromowanych lub pozłacanych (rzeźby, obrazy na podłożu drewnianym, meble i wyposażenie wnętrz, struktury architektoniczne i obiekty dekoracyjne).
  • Prezentowanie przykładów pokazujących problemy związane z konserwacją drewna zabytkowego, jak i oferujących nowe rozwiązania i właściwe postepowania konserwatorskie.
  • Prezentowanie przykładów ukazujących złożoność badań odnośnie zabytków sztuki o podłożu drewnianym, łączących analizy techniczne z kontekstem historycznym obiektu i wynikającym z tego postepowaniem konserwatorskim.

Konferencja ta stworzy forum do dyskusji pomiędzy naukowcami w dziedzinie konserwacji drewna, wykładowcami w zakresie konserwacji zabytków i praktykującymi konserwatorami. Zgromadzi ona międzynarodowych ekspertów w dziedzinie badań nad drewnem zabytkowym i stworzy możliwość konserwatorom z całego świata do wymiany poglądów i doświadczeń.

Intencją organizatorów konferencji jest opublikowanie wszystkich zaakceptowanych prelekcji w języku angielskim, jednakże prezentacje podczas konferencji będą dozwolone w obydwóch oficjalnych językach, polskim i angielskim, z bezpośrednim tłumaczeniem oferowanym podczas wykładów.

gallery item gallery item gallery item gallery item gallery item gallery item gallery item gallery item gallery item gallery item gallery item gallery item
Zdjcie